Hướng dẫn chơi Ancient Continent hiệu quả khi nâng cấp tài khoản lên VIP...

Xin chào các bạn, mình là Sabo Guild OnePiece FC. Hôm nay mình sẽ Hướng dẫn chơi Ancient Continent khi nâng cấp tài khoản VIP 4, VIP 7. Làm thế nào để mất ít...
Hướng dẫn chơi ancient continent

Hướng dẫn xây dựng team phép cơ bản trong Ancient Continent [Phần 1]

Xin chào các bạn, mình là Sabo guild One Piece FC. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng team phép cơ bản Oakley, Demi, Panda, Chim sấm trong Ancient Continent. Bài viết thuộc serie...

Hướng dẫn chơi Ancient Continent tổng quan

Xin chào các members game Hero TD Ancient Continent…(dưới đây là một số Hướng dẫn chơi Ancient Continent giành cho người mới chơi nên hướng dẫn ở mức độ cơ bản) mình chơi bản...